MAKALELER >

BİLGİ DEVRİMİ, SAYISAL PARA VE TEKNİK DEVLET - Sayısal Para ve Teknik Devlet Projesi Araştırma Komisyonu

ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
MAKALELER
ATATÜRK
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
BAĞLANTILAR
İLETİŞİM
 
 

BİLGİ DEVRİMİ, SAYISAL PARA VE TEKNİK DEVLET

Sayısal Para ve Teknik Devlet Projesi Araştırma Komisyonu

 

Bu yazının temel amacı “bilgi devrimi, sayısal para ve teknik devlet” kavramlarının açıklanması ve mevcut projelere alternatif Kemalist bir projenin genel hatlarını belirlemektir. Bu yüzden özellikle bu sayıda fazla ayrıntıya inmeyeceğimizi belirtmek gerekir.

Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönem için bu kavramları anlamamak veya bu kavramaları görmezden gelmek son derece tehlikeli ve mantıksız bir davranış olur. Mustafa Kemal'in ideolojisini 21. yüzyıla taşımak gibi bir misyona sahip bir ideolojin bu kavram ve olguları irdelememesi büyük çelişki olurdu. Bu sayıda olaya genel bir bakış ve Kemalist projenin genel hatlarını irdeleyeceğiz.

Bu “sayısal para ve teknik devlet” kavramaları öncelikle sadece belirli bir grup insanı etkilemeyecektir. Bu kavramlar tüm toplumu etkileyecek ve birçok soruna çözüm oluşturacaktır. Üretim ilişkileri ve bürokrasiyle ilgili bir devrim niteliği taşımaktadır.

Sayısal para ve teknik devlet nasıl bir düzlemde inşa edilecektir? Bu problemin yanıtı aslında bu projenin en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunun çözümü anlaşıldığı takdirde bu anlatacağımız kavramalarda çözülecektir. Peki, bu sorunun çözümü nasıl bulunabilir? Bu sorunun çözümünü bilgi devrimi olarak cevaplayabiliriz.

Bilgi Devrimi

Bilgi devrimi kısaca, verilerin sayısal ortamda toplanıp, analiz edilip işlenmesi, çözümler geliştirilip uygulamaya geçilmesi, olarak kabul edilebilir. Burada verilerin toplanması, ister sayısal, ister doğal veriler olsun büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü verilerin güvenirliği çok önemli bir olgudur. Örnek olarak deprem ile ilgili bir araştırma yapmak istenirse belirli ölçümler yapılması gerekir. Bu ölçümlerin sonuçlarına bağlı olarak belirli çalışmalar yürütülebilir. Eğer deprem ilgili araştırmayı sezgilerimizle yaparsak bilimsel bir nitelik taşımaz ve üstüne yanlış sonuçlar elde edilebilir. Bundan ötürü yapılacak çalışmalarda verilerin güvenirliği önemlidir. Bu konu ileriki sayılarda daha ayrıntılı ele alınacaktır.

Sayısal ortamdan kasıt bilgisayarlardır. Hayatın bilgi teknolojilerinin üzerine kurulduğu bu çağda, yaşamımızı etkileyen bilgisayarların ve ağ bağlantılarının etkilerini ve faydalarını görmezden gelmek mantıklı bir davranış olarak kabul edilemez. Bu yüzden tüm yaşamımızı sayısal ortama geçirmemiz gerekmektedir. Bu geçiş sayesinde saatlerce süren işler birkaç dakikada veya saniyede çözülebilir hale gelecektir.

Bu geçişin gerçekleşebilmesi için sosyal ve teknik değişimin yaşanması gerekir. Bu değişim sayesinde istihdam sorununa bile çözüm bulunabilir. Öncelikle bu devrimi gerçekleştirebilecek teknik elemanlar, mühendisler, sistem analistleri, veri tabanı yöneticileri ve programcılar gerekmektedir. Ayrıca bunlara uyum içinde çalışacak sosyal bilimciler unutulmamalıdır. Bu dönüşüm projesinde eğitim sistemi de değişmelidir. Yani uyum içinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu dönüşümün gerçekleşmesi imkânsızdır.

Öncelikle neden bu kadar çok eğitimli insana ihtiyaç duyulduğu sorusuna yanıt aramak gerekirse? Bilgi devrimi günümüz üretim ve yönetim ilişkilerini değiştirecektir. Örnek vermek gerekirse Brezilya'da yapılan seçimlerde oylamalar elektronik ortamda yapılıyor. Bu sayede kayıtlar oylama ile eş zamanlı olarak elektronik ortamda tutuluyor ve oylama biter bitmez sonuçlar açıklanılabiliyor. Bir başka örnek ise otomasyon sistemleri bu sistemler sayesinde birçok karmaşık işlem birkaç saniye içinde bir mikrodenetleyici ve mikroişlemci tarafında gerçekleştirilebiliyor. Bunların dışında eğitim, sağlık ve ticaret gibi konularda da birçok güncel örnek verilebilir. Bunları gerçekleştirebilmek için öncelikle bu konuda uzman insanlara ve onların projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin şartlarında yeterli uzmanın bulunmadığı aşikârdır. Ayrıca bilgi devriminin gerçekleştirebilmek için en önemli şartlardan birisi de ulusal projenin ihtiyacıdır.

Ulusal proje tamamen büyük şirketlerden bağımsız, ticari bir kâr amacı gütmeyen ve ülkenin milli menfaatlerine cevap verebilecek şekilde olmalıdır. Bu amaçlara uygun projenin kendi içinde küçük parçalara ayrılıp birbiriyle eş zamanlı yürütülmesi gerekmektedir. Bir başka sorunda platform sorunudur. Bu sorun teknik bir sorun olmasına karşın “Bilgi devrimi ve sayısal para” gibi kavramaları açıklayabilmek için bu sayıda ele alınacaktır. Günümüzde insanlar Microsoft firması tarafından üretilen ürünleri kullanmaktadırlar. Bu firmanın ürettiği yazılımların kodları açık olmadığı için büyük bir tehlike arz etmektedir. Çünkü ekranda yaptığınız işlemlerin arkasında sizin isteğinizden bağımsız işlemler olabilmektedir. Bu işlemlerin bazıları sizin için büyük sorun çıkarabilecek düzeydedir. Bu şirketin ürünlerine özel olarak, iyi niyetli olmayan insanlar tarafından yazılan birçok virüsler, solucanlar ve trojanlar(1) günümüzde mevcut durumdadır. Ayrıca Intel Corporation'ın üst düzey yöneticisi Craig Barrett sözlerini incelemek faydalı olacaktır: “Gelecekte büyümenin en önemli tetikleyicisi bugün gelişmekte olan pazarlar olacaktır. Türkiye, Latin Amerika ve Asya gibi pazarlarda büyümenin çok hızlı ve çok büyük oranlarda olacağını tahmin ediyoruz. Bugünden, bu pazarlardaki büyüme, gelişmiş pazarlarla karşılaştırıldığında hızla artıyor. Sonuç olarak, küresel bilgi teknolojileri endüstrisindeki büyüme önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ve bu büyümede öncelikli etmen gelişmekte olan ülkeler olacak.”. Bu sözlerden de anlaşılabileceği gibi kapitalist patronlar gelişmekte olan ülkeleri sadece pazar olarak gördüklerini açıklamaktadır. Sonuç olarak ulusal projenin ihtiyacı ve önemi ortadadır.

Çözüm ise kısaca Linuks olarak adlandırılabilinir. Linuks dergimizin bu sayısında ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Ayrıca daha teknik konulara ileriki sayılarda girilecektir.

Sayısal Para ve Teknik Devlet

Öncelikle herkesin bilgisayar ortamında sayısal kimlikleri çıkarılacak. Bu kimliklerde; vergi numarası, sigorta numarası, doğum ve aile bilgisi, ehliyet, bankamatik kartı ve diploma gibi veriler olacaktır. Ayrıca kişisel güvenlik için bu kartların üzerinde resim, parmak izinin sayısal kodu, kişisel şifre ve özel şifre bulunacaktır. Bu kartlar verileri bir mikroçip aracılığıyla taşıyan akıllı bir kart niteliğinde olacaktır. Günümüzde kullanılan para piyasası ise kâğıt para yerine elektronik ortamda işlem yapılabilen sayısal paraya yerine bırakacaktır. Bu sisteme geçiş ise ancak ve ancak bilgi devriminin yapılmasıyla geçerleşebilecektir. Alışveriş esnasında kişisel şifre ve parmak izinin aynı anda kullanılması gerekecektir. Bu sayede kart kayıp edilse bile bulan kişi kartı kullanamayacaktır. Kişisel şifre ve özel şifre farklı olacaktır. Kişisel şifre para işlerinde, özel şifre ise kimlik bilgilerine ulaşabilmek için kullanılabilecektir. Çalışanların maaşlarının ödenmesi de yapılacak teknik ve hukuki düzenlemelerden sonra sadece bankalar aracılığıyla yapılacaktır. Sayısal para ile bankacılık sektörünün yeniden yapılanması gerektirecektir. Geçiş sürecinde kağıt para belirli bir müddet sayısal parayla birlikte kullanılacaktır.

Sayısal kimlik; vergiden, nüfus sayımına kadar birçok farklı alana girecektir. Teknik devlet ise bu olguları denetleyen ve düzenleyen kurum olarak yapılanacaktır. Teknik devletin en önemli özelliği; bürokratik işlemlerin saniyelerle ifade edilebilecek kadar kısa sürelerde çözüme ulaştıracak devlet modeli olmasıdır. Bu dönüşümün yapılabilmesi için kesinlikle bilgi devriminin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak vergi kaçırma, nüfus sayımlarında evde oturma, seçim sonuçlarının ilanının günler alması gibi durumlar tarih olacaktır. Tekrar belirtmek gerekirse bu sayıda konuya giriş yapılmıştır. Teknik konulara ikinci yazıda devam edilecektir. Ayrıca konun kavranabilmesi için paranın tarihi süreci, sayısal kimliğin kişi hak ve özgürlükleri açısından irdelenmesi ve sayısal kimliğin güvenliği konuları ile Aydınlanma1923 Dergisinin(2) ve farklı modellerin irdelenmesi gelecek sayıda yapılacaktır.

 

Dipnotlar

Virüs, solucan ve trojan: Genelde internetten bilgisayarlara giren ve sistemleri bozan, şifreleri çalan, internete bağlanmayı engelleyen, yavaşlatan veya sadece belirlediği sitelere girilmesine izin veren zararlı programlar ve yazılımlar.

Aydınlanma1923 Dergisinin Modeli: Sayısal para ve kimlik kavramları alanındaki ilk Kemalist modeldir. Ayrıntılı bilgi için; http://www.aydinlanma1923.org

 

Kaynaklar:

1-) Cenk Yaltırak, 21. yy.da Kemalizimin Siyasi ve Ekonomik Yelpazedeki Yeri, Aydınlanma1923 Dergisi, Sayı: 20

2-)Alper Işın Duran, Sayısal Piyasaya Doğru Teknik Geçiş,18 Nisan 2001

3-) Cenk Yaltırak, Ulusu Ve Cumhuriyeti Bekleyen Tehlike Doğu Marmara Depremi, Aydınlanma1923 Dergisi

4-)Hande D. Süzer, Bilgi Teknolojileri, Capital Dergisi, Aralık 2005

5-) Ekonomist Dergisi, 30 Ekim – 5 Kasım 2005, sayfa 70, 71, 72, 74, 78

 

 

 

    © Sercan ANGI