ETKİNLİKLER                                    
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
MAKALELER
ATATÜRK
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
BAĞLANTILAR
İLETİŞİM
 
 
2006 - 2007 DÖNEMİNE AİT ETKİNLİKLERİMİZ

 

 • 2 Ekim 2006 güz dönemi tanışma toplantısı iktisadi ve idari bilimler fakültesinde gerçekleştirildi katılımcıların üyelik talepleri değerlendirmeye alındı.
 • 10 Kasım 2006 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi oditoryumunda gerçekleştirilen Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü anma etkinliklerine toplu olarak katılım gerçekleştirildi ve kulübümüz adına Gökhan AKTEPE günün anlam ve önemine binayen bir konuşma gerçekleştirdi.
 • 29 Aralık 2006 tarihinde Kemalist'in 12. sayısı baskıya verildi.
 • 23 Şubat 2007 tarihinde bahar yarıyılı tanışma toplantısı kulüp odamızda gerçekleştirildi.
 • 22-30 Mart 2007 tarihleri arasında 2 kez olmak üzere Çanakkale gezisi düzenlenmiş ve bu gezilere toplam 90 arkadaşımız katılmış ,konularında uzman rehberler eşliğinde tarafında Çanakkale Muharebe alanları ziyaret edilmiştir.
 • 9-10 Nisan 2007 tarihleri arasında oditoryumda Sayısal Para ve Teknik Devlet konulu bir sempozyum düzenlenmiş bu konferanslar silsilesine Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi   Yrd. Doç. Dr Leyla KESER BERBER, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu bilişim daire başkanı Ahmet TÜRKAYVARLI ,kulübümüz adına Suat COŞKUN ve Gökhan AKTEPE Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Hakimiyet-i Milliye yazarı Mehmet Ali TUĞTAN ,Turkcell Mobil Ödeme sistemleri adına Burçin AÇAN ve Sağlık kartları ile ilgili olarak İlker BEYHAN sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
 • 4 Nisan 2007 tarihindeki Cumhuriyet Mitingine kulübümüz olarak destek verilip, arkadaşlarımızın katılımı gerçekleşti .
 • 20 Nisan 2007 tarihinde Kemalist Üniversiteler Birliği İstanbul toplantısı Sabancı Üniv. İTÜ,YTÜ ,İstanbul Üniv. Bilgi Üniversitesi'nin katılımları ile geçekleştirilmiştir.
 • 30 Nisan 2007 tarihin de Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı Özcan PEHLİVANOĞLU'NUN konuşmacı olarak katıldığı Balkanlar ve Göç adlı konferans C blok konferans salonunda gerçekleştirildi.
 • 6 Mayıs 2007 tarihinde Kemalist Üniversiteler Birliği İstanbul toplantısı kulüp odamızda gerçekleştirildi ve İstanbul genelinde çıkarılacak derginin çalışmalarına başlanma kararı alındı.
 • 15 Mayıs 2007 tarihinde Kemalist'in Sayısal Paraya ayrılmış özel sayısı baskıya verildi.
 • 18 Mayıs ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 8. GELENEKSEL DEMOKRATİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU ÖĞRENCİ KONGRESİ ne katılımımız gerçekleşti . Zehra YİĞİT ve Oktay ERGEN kulübümüz adına kongrede sunumlarını gerçekleştirdiler.
 • Sınav haftaları dışında kalan zamanlarda düzenli olarak kulüp üyelerimiz ile tartışma ve sunum toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda önceden belirlediğimiz veya toplantı esnasında teklif edilen konular üzerinde görev üstlenen arkadaşlarımız tarafından sunumlar hazırlandı ve sunularak üzerinde tartışma gerçekleştirildi. Bu toplantılardan birkaç örnek olarak; “Ermeni Sorunu ve Bilimsel Gerçekler”, “Siyasal Sistemler ve Günümüz Koşulları”, “Kemalizm ve İdeolojik, Tarihsel, Bilimsel Analizi”, “Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Kemalist Enerji Politikası”, “Türkiye'nin Bilişim Sorunları ve Kemalist Çözümler”, “Kemalizm'in 6 Okunun Analizi” ,Türkiye'nin ulaşım sorunları (Karayolları ve Demiryolları),Kemalist dil devrimi ,Cumhuriyet Tarihi iktisadi yapısı konuları tartışılmıştır.

 

2005 - 2006 DÖNEMİNE AİT ETKİNLİKLERİMİZ

 • 8 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi C-Blok konferans salonunda tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan arkadaşlarımıza Kulübümüz hakkında bilgi verildi, üye olmak isteyen arkadaşlarımızın başvuruları değerlendirmeye alındı.
 • 13 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi F-Blok F-25 nolu sınıfta Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ve Aydınlanma 1923 Dergisi yazarlarından Kemal İnanç IŞIKLAR ve Mehmet Ali TUĞTAN'ın katıldığı Topluluk içi söyleşi ve tartışma toplantısı düzenlendi.
 • 28 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi Oditoryum salonunda, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Erol MANİSALI'nın konuşmacı olduğu "İç ve Dış Etkiler Işığında Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi.
 • 10 Kasım 2005 tarihinde, Üniversitemiz tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma programına Topluluk olarak katılındı. Beşiktaş, Davutpaşa ve Maslak yerleşkelerinde bildiri dağıtıldı.
 • 23 Aralık 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi Oditoryum salonunda, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ve Aydınlanma 1923 Dergisi yazarı, İTÜ öğretim üyesi Dr. Cenk YALTIRAK'ın konuşmacı olduğu "Ulusu ve Cumhuriyeti Bekleyen Tehlike, Blimsel, Siyasal ve Sosyal Gerçekler" konulu konferans düzenlendi.
 • 24 Aralık 2005 tarihinde, İTÜ Aydınlanma 1923 Atatürkçü Düşünce Kulübü ve YTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Kulübü ortaklığında, "Kemalist Üniversiteliler Birliği-İstanbul" kolunun kuruluş toplantısını İTÜ Maslak yerleşkesi KSB Toplantı Salonunda gerçekleştirdik, İstanbul içinde bulunan Üniversitelerden gelen temsilcilerle KÜB-İstanbul'un faaliyet çalışmalarını planladık.
 • Malatya Kuluncak İlköğretim okuluna, kitap, kırtasiye ve giyecek yardımı kampanyası düzenledik ve topladığımız yardımları gönderdik.
 • 25 Mart Cumartesi günü Gelibolu Tarihi Şehitlikler Parkı ve Savaş Meydanlarına 3 otobüs ile gezi düzenledik. Düzenlediğimiz geziye YTÜ öğrencisi, öğretim görevlileri ve personelinin katılımını sağladık.
 • 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "II. Ulusal Atatürkçü Düşünce Toplulukları Çalıştayı"na 4 üyemiz ile Üniversitemizi temsilen katıldık. Üyelerimizden Zehra YİĞİT "Türkçe, Aydınlar ve Kültürel Yozlaşma" adlı sunumu çalıştayda sundu.
 • 9 Mayıs Salı günü ADD Kadıköy Şubesi işbirliği ile YTÜ Oditoryumunda, E. Org. Şener ERUYGUR, E. Tümg. Osman ÖZBEK, E. Tuğg. Öner PEHLİVANOĞLU, Gazeteci-Yazar Şükran SONER ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU'nun konuşmacı olduğu "Terör Sorunu ve Türkiye Gerçeği" konulu panel düzenledik.
 • 19-20-21 Mayıs tarihinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen "7. Geleneksel Demokratik Cumhuriyet Üniversiteleri Platformu-Öğrenci Kongresi"ne Üniversitemizi Temsilen 7 üyemiz ile katıldık. Üyelerimizden Hüseyin Oğuz ALBAYRAK "21. yy da Kemalizmin Siyasi ve Ekonomik Yelpazedeki Yeri" ve Halis ÖZGÜN "Türkiyede İrticai Faaliyetler ve Laiklik" konulu sunumlarını çalıştayda sundular.
 • 20 Mayıs tarihinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Düzenlenen "7. Kemalist Üniversiteliler Birliği Kongresi"ne katıldık ve Kongrede YTÜ ADTK olarak KÜB Dönem Sekreterliği görevine seçildik.

 

GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT ETKİNLİKLERİMİZ

 • Türkan Saylan, Fatih Altaylı, Türkel Minibaş, Naci Kepkep, İlhan Selçuk, Cahit Tanyol, Avni Akyol, Bediha Akarsu, Necla Arat, Ayşe Cebesoy Sarıalp'in konuk olarak katıldığı konferanslar.
 • "Atatürk'ün Kendi Dilinde Söylev" Meriç Velidedeoğlu.
 • Çeşitli üniversitelerden öğrencilerin ve konukların katıldığı paneller.
 • İ.Ü.A.D.B bünyesinde düzenlenen "Üniversiteler Arası Atatürkçü Düşünce Toplulukları Gençlik ve Düşün Şenliği".
 • %40, 35, 25 oranlarında indirimli kitap satışlarının yapıldığı kitap stantları.
 • Altıncısı yapılan Türkiye Üniversiteleri Atatürkçü Düşünce Toplulukları Kurultayı İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ev sahipliğinde yapıldı. “Türkiye'nin iç ve dış politikada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri” konulu kurultaya Y.T.Ü Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak bir bildiriyle katıldık.
 • İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş ve gazeteci- yazar Ümit Zileli'nin katılımıyla “1923'ten Günümüze Cumhuriyet” konulu söyleşiyi, 10 Kasım 1998 tarihinde gerçekleştirdik. Katılımcılar, 75 yıllık süreçte, cumhuriyeti ve uygulamalarını değerlendirdikten sonra emperyalist güçlerin ülkemiz üzerinde oynamaya kalkıştığı gerek siyasi gerekse ekonomik oyunlara işaret ettiler.
 • İstanbul'da bulunan yedi üniversitenin Atatürkçü Düşünce Toplulukları'nın oluşturduğu İstanbul Üniversitelerarası Atatürkçü Düşünce Birliği'nin çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunduk.
 • Topluluk üyelerine yönelik eğitim çalışmalarında ise, “1919'dan Günümüze Cumhuriyet” ve “Ekonomi” konulu seminerler arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi.
 •  Kulüp içi eğitim seminerleri kapsamında Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Fazıl Sağlam “Anayasalar” konulu bir seminer verdi. Bu seminerde 1876 Kanun-i Esasiye ile başlayan, 1907 ikinci Meşrutiyet ile devam eden süreçte Osmanlı Devletindeki anayasa çalışmalarını ana hatlarıyla belirten Fazıl Sağlam 1921, 1924 ve 1961 anayasalarını birbirleriyle karşılaştırarak anlattı.1921'de yasama, yürütme ve yargının T.B.M.M.'ne ait olduğunu belirten Sağlam, bu üç gücün ayrı birimlere bırakılmasının 1924 ve 1961 anayasalarıyla adım adım gerçekleştirildiği üzerinde durdu.
 • 27 Kasım 1998 tarihinde, oditoryum sergi salonunda “Müzik Dinletisi ve Tanışma Çayı ” düzenledik.
 • 25 ARALIK 1998 tarihinde Prof. Dr. Alpaslan Işıklı “ Küresel Kriz ve Ulusal Ekonomiler” konulu konferansta konuşmacı olarak aramızdaydı. Soğuk bir salonda sıcak bir sohbet havasında geçen konferansta Alpaslan Işıklı, küreselleşme sürecinin bir analizini yaptı ve Mustafa Kemal'in ekonomi anlayışının tek çıkış yolu olduğunu belirtti.
 • 16 ARALIK 1998 tarihinde Prof. Dr. Yakup Kepenek , İ.Ü.A.D.B'nin düzenlediği “ 21. Yüzyılda Ulusal Ekonomiler” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Kepenek; Cumhuriyetin ilk yıllarındaki temel hedefin, kurumlaşma ve planlı kalkınma olduğunu belirterek, teknoloji üretiminin önemi üzerinde durdu.
 • 27 OCAK 1999 tarihinde, katledilişinin altıncı yılında Uğur Mumcu anısına, Y.T.Ü merkez kampüsünde topluluk üyeleriyle ağaç diktik.
 • İ.Ü.A.D.B ( İstanbul Üniversitelerarası Atatürkçü Düşünce Birliği ) , 13 MART 1999 tarihinde, İ.T.Ü. Aydınlanma 1923 Topluluğu'nun ev sahipliğinde, 21. Yüzyılda Jeopolitiği ve Ulusal Dış Politika konulu sempozyumu Prof. Dr. Anıl Çeçen, Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Doç. Dr. Ümit Özdağ, Doç. Dr. Emin Gürses ve Dr. Erol Mütercimler'in katılımıyla gerçekleştirdi.
 • 20 – 21 MART 1999 tarihinde gerçekleştirilen ulusal çaptaki Müdafaa-i Hukuk Kurultayı'nda, Y.T.Ü Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak 4. Oturumda “ Atatürk İlkeleri ve Antiemperyalist Bilincin Gençlik İçinde Yayılması İçin Neler Yapılmalı ” konulu bir bildiri sunduk. Kurultayda gençliğin sesi olarak bulunan bizler, katılımcılardan büyük takdir topladık.
 • 19-23 Nisan tarihleri arasında, yedinci sayımızı kuyucularımıza ulaştırmak ve topluluğumuzun düzenlediği etkinlikleri duyurmak amacıyla kitap standı açtık. 
 • İki arkadaşımız, 10 Mayıs 1999 tarihinde “Halkevleri” konulu semineri topluluk üyelerine sundular. Halkevlerinin kuruluş tarihi olan 1932'den, günümüze kadar geçirdiği süreci anlatan arkadaşlarımız, ulusal kültürün yerleşmesi sürecinde halkevlerinin üstlendiği görevlerin üzerinde önemle durdular.
 • 6 Mayıs 1999 tarihinde Atatürkçü Düşünce Topluluğu Genel Merkezi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Valiliğinin düzenlediği temsili olarak yapılacak olan Bandırma Vapuru'nun uğurlanmasına katılacağız.
 • 7 Mayıs 1999 tarihinde bir arkadaşımız, “Türkiye'de Gençlik Hareketleri Kapsamında 68 Gençliğinin Yeri ” konulu seminerini sunacaktır.
 • 9 Mayıs 1999 tarihinde, Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerine katılmak için Samsunda gittik ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışının sekseninci yıldönümünde, seksen yıl öncesinin ruhuyla üniversitemizdeki Atatürkçü gençleri temsil ettik.
 • "Y.T.Ü Atatürkçü Düşünce Topluluğu okul içinde ve dışında sesini daha çok duyurabilmesi için yapılan ve artık geleneksel hale gelen konferanslar serisine Demirtaş Ceyhun 'un konuşmacı olarak katıldığı " Özel Üniversiteler ve YÖK" konulu toplantı ile başladık. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emin Gürses de "Ulusal Dış Politika" konulu konferansta konuşmacı olarak konuğumuz oldu. Eğitim öğretim yılı sonunda İstanbul A.D.D Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Yeltan " Türkçe Eğitim ve Anadilimiz Türkçe " konulu konferansını yaptı.
 • TRT Denetleme Kurulu eski Başkanı ve Türk Sanat Kurumu eski Başkanı İlhan Baş üye toplantımıza 6 hafta katılarak çeşitli konularda seminerler verdi.
 • Osmangazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu  Kulübü tarafından düzenlenen sempozyuma topluluğumuz adına Berker Savaş ve İlker Beyhan katılmışlar ve bildiri sunmuşlardır.

 

 

 

    © Sercan ANGI