DUYURULAR > ADKF VE 31 MART VAK'ASI  
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
MAKALELER
ATATÜRK
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
BAĞLANTILAR
İLETİŞİM
 
 

KAMUOYUNA DUYURU

 

ADKF ve 31 MART VAK'ASI

31 Mart 2001 günü Ankara Üniversitesi DTCF'de yapılan Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu (ADKF) Kurultayı'nda salt bu oluşuma ilişkin çekincelerimiz nedeniyle, eleştirilerimizi dile getiremeden ve gerekçe bildirilmeksizin kurultaydan uzaklaştırılan Atatürkçü Düşünce Kulüpleri (ADK) ve Atatürkçü Düşünce Toplulukları (ADT) olarak bizler, ilgili görüşlerimizi kamuoyuna sunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ortaya çıkan, adlarını Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında İstanbul'da topladıkları kurultayla duyuran ADKF ile ilgili biz Kemalist gençliğin zihninde çeşitli soru işaretleri uyanmıştır. Üniversitelerimizde Atatürkçü gençleri biraraya getirmek için kurulan ADK ve ADT'leri bir federasyon çatısı altında toplamaya çalışan, yaklaşık bir sene öncesinde İşçi Partisi'nin gençlik örgütü Öncü Gençlikten ayrılan ya da atılan gençlerin kurdukları ADKF adlı yapının içine daha önceden belirlemiş oldukları üniversitelerdeki ADK ve ADT'leri dâhil etmeye çalışmaları bizlerde ADKF kuruluş amacına ilişkin şüpheleri ortaya çıkmasına neden olmuştur. Federasyon tanımına göre temsil yetkisi tüzel kişiliği olan topluluk ve kulüplerdedir. Buna karşın sözkonusu kurultayda federasyondan uzaklaştırılmaya çalışılan topluluklar yerine, temsil yetkisi olmayan bireyler muhatap alınmıştır. En önemlisi Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite ADK'leri tarafından oluşturulduğu iddia edilen ADKF'nin ilk Anadolu Kurultayı'nda Türkiye'nin önde gelen sekiz üniversite ADK temsilcilerinin kurultay dışına çıkartılması asla anlam veremeyeceğimiz bir tutumdur. Bu yaklaşımla üniversitelerde Atatürkçü gençler arasında iki başlılık yaratılmak istendiği açıktır. Bu oluşum, bizlerden bağımsız olarak oluşturdukları tüzükleri ve seçtikleri delegeleri kabul etmemizi beklemektedir. Atatürkçü olduğunu savlayan bu kimseler Kemalizm'i doğrudan Mustafa Kemal'i referans alarak tanımlayamamaktadırlar. Ayrıca kuruluşundan kısa bir süre sonra yüksek maliyetlerle İstanbul Taksim'de açtıkları büro, kurdukları kültür merkezi çıkardıkları dergi, düzenledikleri kurultaylar biz ve bizim gibi zor koşullarda kendi kaynakları ile ayakta durmaya çalışan genç Kemalistlerin, finans kaynakları konusunda kuşkuya kapılmasına da neden olmaktadır. Bizler bu kurultaydan zorla uzaklaştırılan ADK ve ADT'liler olarak, bu yapıyı destekleyen güvendiğimiz kişi ve kurumların varlığını kaygıyla karşılayıp bu çevreleri gerçeği biran önce görmeye ve gereken tavrı ortaya koymaya çağırıyoruz.

Söylemlerinde “Türk Gençliği”ni, “Türkiye Gençliği” olarak tanımlayacak kadar ideolojik sapkınlık içindeki bu kimselerin arkasında hiçbir Kemalist durmamalıdır. Türk kavramı üzerinde bile uzlaşamamış insanların Kemalizm anlayışları ve Kemalist kimlikleri(!) sorgulanmalıdır. Bundan 30 yıl önce, “İleri' isimli bir yayında bulunan Türkiye Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndan tasfiye edilen Kemalist Gençlik bizlerce unutulmamıştır. Sosyalist bir partinin ve çeşitli seçkinci çevrelerin Kemalizm'i kendi çıkarlarına araç edinen politikalarını reddetmeyi, Kemalist olmanın olmazsa olmaz koşulu sayan bizler, mevcut tutumu tam bağımsız örgütlenme anlayışımızla asla bağdaştıramayız. Bu durumun varlığı bizlerin söz konusu yapılanma ile birlikte hareket etmemizi olanaksız kılmaktadır. Ulusumuzun özlediği aydınlık gelecek, Kemalizm dışı hiçbir oluşuma değil; yalnız ve yalnızca Mustafa Kemal'e hesap verecek Kemalist Türk Gençlerinin elindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ADT
Anadolu Üniversitesi ADT
Dokuz Eylül Üniversitesi ADT
İstanbul Teknik Üniversitesi Aydınlanma 1923 ADK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ADT
Osmangazi Üniversitesi ADK
Trakya Üniversitesi ADT
Yıldız Teknik Üniversitesi ADTK

 

 

 

    © Sercan ANGI