HAKKIMIZDA > AMACIMIZ                                
ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
MAKALELER
ATATÜRK
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
BAĞLANTILAR
İLETİŞİM
 
 
"Siz, genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe söz vermişsiniz. İşte ben bilhassa bu sözden çok duygulandım.

Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabiî bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevî bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." ( 1937 )

 

Kulübümüzün ilk amacı; Uğur Mumcu'nun "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz " sözünü ilke edinerek çağdaş üniversitelilerin geleceklerine ve Cumhuriyetimize sahip çıkma yönünde bilinçlenmesidir. Çünkü; insan haklarına saygılı, demokratik, laik, tam bağımsız, hukuk devleti yapısını benimseyen, düşünce özgürlüğünü savunan, eğitim birliğini ve bilimsel eğitimi sağlayan bir düzen ancak ve ancak, hür düşünceli, çağdaş, KEMALİZM'i özümsemiş gençler tarafından yaşatılabilir.

Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını hiçbir ideolojiye hiçbir dogmaya ve kalıba dayandırmadan tamamen 3. bir yol, farklı bir ideoloji olarak tanımlamaktayız. İşte bu ideolojinin ismi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu "KEMALİZM" dir. Kimilerinin adını zikretmekten kaçındığı, kimelerinin duymaktan korktuğu, eskimiş ve çağdışı olarak tanımladığı, farklı ideolojiler karşısında bir basamak olarak gördüğü, içini boş slogan ve sözlerle doldurduğu, fakat tüm bu saldırılara karşı koyan KEMALİZM'dir. Kökenini birebir bu vatan topraklarından ve bu toprakları kanıyla sulayarak bağımsızlığını elde etmiş Türk Ulusundan almaktadır.

Topluluğumuz aramıza her yeni katılan arkadaştan; önceliğini okuluna ve derslerine vermesini aklı ve bilimi önder tutan alanında uzman bir akademisyen, alanında yetenekli ve başarılı bir birey, iş hayatında örnek bir çalışan olmasını istemektedir. Çünkü ulu önderimiz Mustafa Kemal'in mirası Kemalizm'e, vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza ancak ve ancak onun nasihatini tutarak, kahve köşelerinde değil laboratuar masalarında sabahlayarak sahip çıkacağımızı iyi bilmekteyiz. Bu yüzden yolumuz uzun ve zorludur, bu yüzden amacımız tam ve kesindir, işte bu yüzden hiçbir şekilde ideolojimizi boş laflar ve amaçsız eylemlerde sürdürmeye çalışmamışızdır ve bu yüzden kendimizi tarif ederken göğsümüzü gere gere Kemalist'im diyebilmişizdir. Çünkü bu ülkenin aydınlık geleceğini, Mustafa Kemal'in mirası ile kuracağımızı iyi bilmekteyiz.

Ulusumuzun ve Cumhuriyetimizin içine düştüğü bu noktada, tam bağımsız, özgürlükçü, demokratik düzeni özlüyorsak, akla dayalı, laik, çağdaş düşünceye ve bu doğrultuda yapılacak eğitim-öğretim birliğine inanıyorsak, bağımsızlığa, hukuka ve insan haklarına saygıyı ön plana alıyorsak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirerek uluslararası ilişkilerde söz sahibi olan saygın bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, Uğur Mumcu'ların, Bahriye Üçok'ların, A. Taner Kışlalı'ların Necip Hablemitoğulu'ların katledilmesine, ekonomik sömürüye, basının susturulmasına, eğitimin baltalanmasına, kısaca yaşamımıza yönelik tüm gerici hareketlere hayır diyorsanız. Eğer sizde bu ülkeye ancak ve ancak aklı ve bilimi önder tutarak hizmet etmek istiyorsanız, Çağdışı zihniyetlerden, hurafelerden, yalan ve dolan gündem maddeleri içerisinde erimekten bıktıysanız. Geleceğin laik, çağdaş, bilimsel Türkiye'sinde yaşamak istiyorsanız yarınlarımız yok olmadan KEMALİST ideolojide birleşelim.

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU KULÜBÜ HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTI DÜZENİ ŞEMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşümce Topluluğu Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan bu metnin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiği süre zarfında kulübümüz tarafından geçekleştirilen haftalık olağan toplantıların nasıl gerçekleştirileceği konusuna açıklık getirmektir.

TOPLANTI ÖNCESİ VE SONRASI UYULMASI ZORUNLU KURALLAR SİLSİLESİ

1- Toplantının konusu ve amacı; hali hazır da bulunan kulübümüz dönemlik faaliyet planından yaralanmak sureti ile belirlenir. Oluşturulan plan da ilgili hafta ile alakadar her hangi bir bilgi mevcut değil ise kulüp üyeleri tarafından (en geç bir hafta öncesine kadar); düzenlenmesi düşünülen birleşim ile ilgili toplanma maksadı belirlenir.Aksi halde o hafta gerçekleştirilmesi planlanan buluşma iptal edilir.Ve bu durum kulüp üyelerine en geç 3 gün içerisinde elektronik posta yolu ile bildirilir.

2- Toplantıya o hafta sunum yapacak yada başka bir amaçla ile görev almış kişi veya kişiler başkanlık eder.Bu sorumluluğu üstlenen kişiler belirlenen toplanma saatinden en az 15 dk evvel hazırlıklarını yapmak maksadı ile toplantı yerinde hazır bulunmak ile yükümlüdürler.

3- Gerçekleştirilecek sunumlar 45 dakikayı film veya belgesel gösterimleri ise 120 dakikayı aşmamalıdır.

4- Toplantıya ara verilip verilmemesi ve verilen aranın uzunluğu toplantı başkanının inisiyatifine bırakılır.

5- Sunumun devam ettiği süre zarfında anlatımını geçekleştiren kişiye herhangi bir sorunun sorulmaması ve konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunulmamsı oturumun selameti açısından faydalı olacaktır. Sorular ve görüşler toplantının sonunda (soru cevap kısmında ) herkese eşit süre ve hak tanınmak koşulu ile dile getirilecektir..

6- Toplantı gündemi ile alakalı olmayıp kulübümüz, şahsımız veya başka konular ile ilgili görüşler, düşünceler ve bilgilendirmeler toplantı sonunda belirtilir.

7- Kulüp üyelerinin toplantılara katılım zorunluluğu yoktur dolayısı ile konu ile ilgili olarak şahıslara herhangi bir yaptırımda bulunulamaz.

8- Toplantılar sayı azlığından dolayı ertelenemez ve iptal edilemez.

9- Yapılan her toplantının sonucu ve alınan kararlar gönüllü bir üye tarafında o haftaki toplantıya katılamayan kulüp üyelerine elektronik posta yolu ile bildirilir.

 

 

 

    © Sercan ANGI